Rzecznik Praw Obywatelskich 3 marca przedstawił swoje stanowisko co do skargi kasacyjnej wniesionej do Sądu Najwyższego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych