Niemiecka emerytura bez opodatkowania w Polsce

Zgodnie z ustawą o PIT, osoby zamieszkujące w Polsce podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia ich źródeł. Obowiązek ten nie obejmuje tych dochodów, które zostały z niego wyłączone na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej przez Polskę z innym umawiającym się krajem. W wydanej 31 maja 2019 r. interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że reguła ta ma zastosowanie do niemieckich emerytur pobieranych przez zamieszkującego w Polsce podatnika (sygn. 0114-KDIP3-3.4011.161.2019.2.JM).

 

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił, posiadający podwójne, niemiecko-polskie obywatelstwo emeryt. Po latach pracy w Niemczech powrócił do Polski, gdzie pobiera polską emeryturę, a także emeryturę wypracowaną podczas pobytu w Niemczech. Chciał się upewnić, że jego niemiecka emerytura, mimo zamieszkiwania i pobierania jej poprzez bank w Polsce, nie będzie podlegała na terytorium RP opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Organ interpretacyjny wskazał, że generalnie, zważywszy na treść art. 18 ust. 1 umowy z dnia 14 maja 2003 r., zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90), emerytury pobierane przez osobę zamieszkującą w Polsce, tam właśnie powinny zostać opodatkowane. Jednakże ust. 2 tego artykułu przewiduje od powyższej reguły wyjątek, dotyczący świadczeń wypłacanych z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych.

„…skoro emerytura wypłacana Wnioskodawcy z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. umowy polsko – niemieckiej tylko w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, to ww. świadczenie emerytalne (…) nie podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym w Polsce. Zatem, Wnioskodawca w związku z otrzymywaniem ww. emerytury z Niemiec, nie jest obowiązany do zapłaty w Polsce podatku dochodowego. Tym samym, Bank nie powinien potrącać od wpływającego świadczenia podatku” (sygn. 0114-KDIP3-3.4011.161.2019.2.JM).

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: