Jak zagłosować w innym miejscu lub korespondencyjnie

Jak zagłosować w innym miejscu lub korespondencyjnie

Jak zagłosować w innym miejscu lub korespondencyjnie

To już pewne. Tegoroczne wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca 2020 r. By wziąć w nich udział nie trzeba jechać do miejsca swojego zameldowania. Można bowiem to zrobić w zupełnie innym miejscu, wpisując się do spisu lub rejestru wyborców. W tym roku głosować można także korespondencyjnie.

Wszystkie formalności można załatwić przez internet. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało odpowiednie e-usługi na rządowej stronie www.gov.pl. Czym się różni dopisanie do spisu od wpisu do rejestru?

Dopisanie jednorazowe…

Korzystając z e-usługi „Dopisz się do spisu wyborców”, wyborca zarejestruje się do wyborów w innym wskazanym przez siebie miejscu tylko na te jedne, czerwcowe wybory. To usługa dla tych, którzy tylko w dniu wyborów przebywać będą poza miejscem swojego zameldowania i tam też będą chcieli wziąć w nich udział. Do dopisania się potrzebny jest profil zaufany, którym podpisze się online wypełniony wniosek o zmianę adresu głosowania. Należy mieć przy tym na uwadze ewentualną II turę wyborów.

… i na stałe

Z kolei poprzez „Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców”, dokona się zmiany adresu głosowania na stałe. To opcja korzystniejsza dla tych, którzy częściej przebywają poza miejscem swojego zameldowania, albo już wiedzą, że będą w tym innym, nowo wskazanym miejscu także w następnych wyborach. Tu również do podpisania wniosku o zmianę adresu głosowania potrzebny będzie profil zaufany. By wniosek okazał się skuteczny i przyspieszyć jego rozpatrzenie, Minister Cyfryzacji Marek Zagórski doradza, aby dołączyć do niego dodatkowe dokumenty: skan lub zdjęcie dowodu osobistego oraz potwierdzające miejsce aktualnego zamieszkania, jak np. umowa najmu, rachunek za prąd, czy karta mieszkańca.

Do e-usługi „Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców” można się zalogować profilem zaufanym lub e-dowodem. Następnie należy wybrać obywatelstwo, zaadresować wniosek do urzędu gminy, w której zgłasza się zamiar głosowania, podać nazwę i numer dowodu osobistego oraz dołączyć jego zdjęcie lub skan, oraz dołączyć ww. załączniki, potwierdzające miejsce aktualnego zamieszkania. Na rozpatrzenie wniosku urząd będzie miał 5 dni.

Obie e-usługi: „Dopisz się do spisu wyborców” i „Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców” zostaną wyłączone na 5 dni przed wyborami.

Głosowanie korespondencyjne

W tym roku, w związku z panującą epidemią COVID-19, w wyborach 28 czerwca, jak i w kolejnej turze, głosować można korespondencyjnie. Chęć oddania głosu w takiej formie należy zgłosić poprzez e-usługę „Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego dla osób głosujących w Polsce”, również na portalu www.gov.pl. Do złożenia wniosku też będzie potrzebny profil zaufany lub e-dowód. Ważne: we wniosku należy wskazać sposób odbioru pakietu wyborczego – osobiście w urzędzie gminy lub listownie, pod wskazanym przez siebie adresem. Wniosek o głosowanie korespondencyjne można złożyć najpóźniej do wtorku 16 czerwca 2020 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: