Przetarg publiczny, jak go wygrać?

Przetarg publiczny, jak go wygrać?

[14.10.2016] Zamówienia publiczne dla wielu przedsiębiorstw stanowią podstawowe źródło dochodów. Realizowanie takich przedsięwzięć daje stabilizację finansową oraz możliwość realizacji naprawdę dużych zleceń, które przekładając się na doświadczenie, pozwolą z łatwością zdobyć kolejnych klientów.

Czym jest postępowanie przetargowe?

Najczęściej występującym rodzajem postępowania tego typu jest przetarg nieograniczony. Ta forma polega na zaproszeniu do składania ofert dowolnego, nieograniczonego w żaden sposób kręgu osób lub instytucji. W przypadkach dotyczących instytucji bądź podmiotów z sektora publicznego, sposób przeprowadzenia przetargów jest dodatkowo uregulowany oddzielnymi przepisami. Przeciwieństwem przetargu nieograniczonego, jest przetarg ograniczony. Podstawowa różnica pomiędzy obiema formami przetargów polega na tym, że do uczestniczenia w postępowaniu ograniczonym zostają dopuszczone wyłącznie przedmioty spełniające określone przesłanki, sformułowane wyraźnie w warunkach uczestnictwa, bądź po prostu konkretne przedsiębiorstwa zaproszone przez samego organizatora.

Ogłoszenia o przetargach

Informacje dotyczące przetargów publicznych pojawiają się w wielu mediach. Najłatwiej zdobyć dane przetargowe na stronach instytucji i urzędów, które prowadzą przetargi. W ten sposób najszybciej uzyskamy wytyczne przetargowe i będziemy mogli się z nimi zapoznać.

Dokumentacja

Najczęściej, podczas przetargów publicznych wraz z ofertą przedsiębiorstwo musi złożyć następujące dokumenty lub tylko niektóre z nich:

  • zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej (czy odpis z właściwego rejestru)‚
  • dokument z ZUS potwierdzający opłacanie składek,
  • dokument z urzędu skarbowego poświadczający‚ że przedsiębiorca nie zalega
    z podatkami,
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności

Należy jednak pamiętać, że aby wziąć udział w przetargach publicznych niejednokrotnie trzeba wpłacić wadium, będące zabezpieczeniem na wypadek, gdyby wybrany do realizacji zamówienia publicznego wykonawca nie chciał lub nie mógł w ostateczności podpisać umowy.

Prawidłowe przygotowanie dokumentów i umiejętność omijania pułapek przetargowych przyda się każdemu oferentowi, który będzie chciał wziąć udział w przetargu na zamówienie publiczne. Przedsiębiorcy powinni także zdawać sobie sprawę z tego, że do sukcesu nie zbliży ich wytykanie błędów konkurentów, lecz konkurowanie ceną.

Niedoświadczona firma, która nie brała jeszcze udziału w przetargu publicznym także ma szansę go wygrać, pod warunkiem, że dobrze się do tego przygotuje. Czasem warto jest skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy, który pomoże w sformułowaniu solidnej, spełniającej wszelkie wymagania przetargowe, oferty.

Doświadczenie startującego w przetargu może zostać zweryfikowane na podstawie zrealizowanych zleceń dla firm prywatnych lub innego sektora klientów. Nie jest wymagane, aby opierało się ono jedynie na projektach realizowanych dla administracji publicznej.

Treści dostarcza:  OPTIMA Kancelaria Prawna

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: