Forma opodatkowania a informowanie urzędu skarbowego

Forma opodatkowania a informowanie urzędu skarbowego

[24.10.2016] Przedsiębiorcy mają do wyboru 4 formy opodatkowania. Jeżeli podatnik chce wybrać konkretną z nich, musi o tym osobiście poinformować urząd skarbowy. Inaczej fiskus automatycznie zakwalifikuje go do skali podatkowej. 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają do wyboru kilka form opodatkowania. Kiedy przedsiębiorca decyduje się na konkretną z nich, musi powiadomić o tym urząd skarbowy.

Przedsiębiorca, którego działalność nie podlega opodatkowaniu VAT-em, może odprowadzać podatek na jeden z kliku sposobów: według skali podatkowej, liniowo, jako ryczałt od dochodów ewidencjonowanych lub według karty podatkowej.

 Podstawową formą opodatkowania jest skala podatkowa, według której podatek wynosi, w zależności od dochodów, 18 lub 32 %. Przedsiębiorca, który zakładając działalność gospodarczą, nie poinformuje urzędu skarbowego o wyborze innej formy, zostaje automatycznie przypisany do opodatkowania według skali.

Chcąc odprowadzać podatek w innej formie, podatnik musi poinformować o tym urząd skarbowy w terminie do dnia poprzedzającego rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie później niż do dnia uzyskania pierwszego przychodu. Swoją decyzję będzie mógł zmienić dopiero na początku kolejnego roku podatkowego, do 20 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczął działalność. Jeśli nie poinformuje urzędu o chęci zmiany sposobu opodatkowania, będzie zobowiązany przez kolejny rok podatkowy do odprowadzania podatku w wybranej uprzednio formie.

Przykład

Przedsiębiorca założył działalność gospodarczą 20 listopada 2016 roku i poinformował urząd skarbowy, że chce odprowadzać podatek liniowy. Po przemyśleniu swojej decyzji i oszacowaniu dochodów doszedł jednak do wniosku, że bardziej opłaca mu się zastosowanie skali podatkowej. Zmianę będzie mógł wprowadzić dopiero od początku nowego roku podatkowego, składając stosowną informację w urzędzie skarbowym do 20 stycznia 2017 roku.

Treści dostarcza: Kamil Sztandera, Podatnik.info

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: