Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych

Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych

Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych

W Dzienniku Urzędowym Monitor Polski z 26 kwietnia 2021 r. ukazało się Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (poz. 393).

Dodatek energetyczny przyznawany jest przez: wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Odbiorcą takim, spełniającym określone kryteria dochodowe, może być ten kto złoży wniosek oraz:

  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Na mocy przedmiotowego Obwieszczenia, wysokość dodatku energetycznego, obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09zł na miesiąc;
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79zł na miesiąc;
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15zł na miesiąc.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: