W Dzienniku Urzędowym Monitor Polski z 26 kwietnia 2021 r. ukazało się Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16