Antykryzysowe zwolnienia, podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców

Antykryzysowe zwolnienia w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Pakiet aktów prawnych państwowej Tarczy Antykryzysowej, związanej z epidemią COVID-19, to nie tylko ulgi w składkach ZUS, czy podatkach dochodowych. Przedsiębiorcy wykorzystujący w swej działalności nieruchomości, mogą od 31 marca 2020 r. starać się o zwolnienie w podatku od nieruchomości, jak i o odroczenie jego płatności.

Zgodnie z art. 15p Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U 2020, poz. 374, ze zm.), rada gminy może zwolnić niektórych przedsiębiorców z podatku od nieruchomości: gruntowych, budynkowych i budowlanych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeśli ich płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią koronawirusa. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów w komunikacie z 6 kwietnia 2020 r., o całkowite zwolnienie będzie się można starać za część 2020 roku. O tym, których przedsiębiorców ono obejmie, zadecyduje uchwała rady gminy. Mogą być to np. przedsiębiorcy, którzy w związku z gorszą sytuacją ekonomiczną zawiesili swoją działalność, odnotowali spadek przychodów, lub też po prostu gmina obejmie zwolnieniem dane branże.

Te same przesłanki mogą być również furtką do skorzystania przez przedsiębiorców z odroczenia płatności podatku od nieruchomości. Jak stanowi przepis art. 15q ustawy, rada gminy może z tych samych przyczyn przedłużyć wybranym grupom przedsiębiorców terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. Przy tej uldze Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w przypadku osób fizycznych ma ona zastosowanie do raty płatnej do 15 maja 2020 r., a osób prawnych – do rat płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca 2020 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: