Obowiązek wystawienia faktury przy odmiennych niż w ustawie zastrzeżeniach umownych

Prezydent wstrzymuje nominacje sędziowskie

Dostawy towarów charakteryzują się różnym stopniem realizacji tej czynności. Czasem pełna dostawa obejmuje także montaż i pierwszy rozruch urządzeń na miejscu dostawy. Może wówczas powstać problem ze zgodnością stron umowy dostawy, co do określenia momentu, w którym dostawca towaru zobowiązany jest wystawić fakturę.

Jeden z przedsiębiorców dokonał na rzecz innego dostawy maszyn budowlanych. W umowie między przedsiębiorcami strony zawarły, że sprzedający będzie mógł wystawić faktury po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego. Ten z kolei, ma zostać podpisany dopiero po montażu i uruchomieniu dostarczonych maszyn, a czynności tych nabywca dokona we własnym zakresie. Strony nie ustalił jednak terminu tego montażu i pierwszego rozruchu. W dzień po dostarczeniu na miejsce dostawy ostatniej z trzech maszyn – 29 sierpnia 2019 r., sprzedający wystawił trzy faktury dokumentujące ich dostawę. Pismem z 6 września 2019 r. nabywca odmówił ich przyjęcia.

Dostawca maszyn wystąpił do organu interpretacyjnego z zapytaniem, czy słusznie stoi na stanowisku, że zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, powinien on wystawić faktury najpóźniej 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w wydanej 19 listopada 2019 r. interpretacji indywidualnej potwierdził jego stanowisko:

„Odnosząc przedstawiony opis sprawy do przepisów prawa podatkowego mających zastosowanie w niniejszej sprawie należy stwierdzić, że do dostawy dojdzie w momencie dokonania dostaw urządzeń Kontrahentowi, tj. odpowiednio: w dniu 21 sierpnia 2019 r. – przenośnik …..; w dniu 23 sierpnia 2019 r. – kruszarka ….; w dniu 26 sierpnia 2019 r. – przenośnik …. Zatem faktury dokumentujące ww. dostawy powinny być wystawione zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, tj. nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ww. dostaw towarów” (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.610.2019.3.WN).

Źródło: Redakcja Portalu Skarbiec.biz

 

 

Oceń ten artykuł: