Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację

Ministerstwo Finansów zapowiada, że wraz z Ministerstwem Rozwoju intensywnie pracuje nad wprowadzeniem w Polsce od 1 stycznia 2021 roku tzw. ulgi na robotyzację, czyli możliwości odliczenia przez przedsiębiorców 50 procent wydatków na inwestycje w robotyzację swojej działalności. Możliwość odpisów miałaby też zastosowanie do leasingu robotów i szkoleń pracowników w zakresie ich obsługi.

Modernizacja, komfort pracy i wzrost jakości polskiej produkcji – to główne z celów, jakich realizacji przysłużyć się ma pobudzenie przedsiębiorców do inwestycji w robotykę, a o których mówi Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz. Jednym z głównych bodźców tego pobudzenia ma być właśnie oferowana ulga, pozwalający przedsiębiorcy czyniącemu nakłady na robotyzację w swojej firmie, zaliczać 50 proc. tych nakładów do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności. Wiceminister finansów Jan Sarnowski wyjaśnia, że ulga wspierać ma otwieranie nowych linii produkcyjnych, a obejmie przede wszystkim zakupy nowych robotów przemysłowych i niezbędnego oprogramowania.

Opisana wyżej ulga dotyczyć ma kosztów:

a) zakupu lub leasingu robotów i kobotów (nowocześniejsze i udoskonalone roboty przemysłowe);

b) zakupu oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania ww. robotów i kobotów;

c) zakupu dodatkowego osprzętu;

d) zakupu urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy;

e) szkoleń dla pracowników obsługujących roboty.

Z ulgi na robotyzację będą mogli korzystać wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wielkość firmy i branży, w której działają. Dzięki niej obniżyć będzie można podstawę opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podstawę opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedsiębiorcy ulgę odliczą w ciągu roku podatkowego, w przy składaniu rocznej deklaracji podatkowej, będą mogli dokonać także dodatkowego odpisu, tak jak przy uldze na prace B+R.

Projekt ustawy wkrótce trafić ma do Sejmu, a przewidywany termin wejścia w życie to 1 stycznia 2021 roku. Ulga na robotyzację obowiązywać ma przez 5 lat, czyli do końca 2025 roku. Pomysłodawcy ustawy szacują, że dzięki niej liczba robotów przemysłowych w Polsce zwiększy się dwuipółkrotnie. Ulga kosztować ma budżet państwa 1,1 mld zł.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: