Będą nowe przepisy w zakresie skutków cywilnych w razie śmierci pracodawcy

Prokurent mortis causa

Kancelaria Prawna Skarbiec

Uregulowanie skutków cywilnych w razie śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną przewidują przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju założenia ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

W myśl założeń ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej możliwe będzie posługiwanie się przez prokurenta mortis causa (na wypadek śmierci) firmą przedsiębiorcy po jego śmierci w okresie przejściowym działalności przedsiębiorstwa, tj. od dnia otwarcia spadku do działu spadku. W całości lub w części obejmującego przedsiębiorstwo, z jednoczesnym obowiązkiem używania dodatkowego oznaczenia „w spadku”, bez konieczności uzyskania zgody na posługiwanie się nazwiskiem zmarłego przedsiębiorcy.

Prokurent mortis causa

Prokurentem mortis causa będzie mogła zostać wyłącznie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Prokurent mortis causa będzie ustanowiony niezależnie od tego, czy przedsiębiorca przed śmiercią zawiesił działalność gospodarczą, czy nie.

Prokurent mortis causa będzie miał dostęp rachunku bankowego zmarłego przedsiębiorcy i do określonej wysokości środków pieniężnych związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Wysokość tę będzie mógł określić:

  • w zależności od okoliczności danej sprawy sam przedsiębiorca, a po jego śmierci osoba przez niego upoważniona,
  • osoba uprawniona do ustanowienia prokurenta mortis causa albo
  • sąd, który go powołał.

W przypadku nieustanowienia prokurenta przez przedsiębiorcę za życia oraz braku porozumienia między spadkobiercami, prokurenta mortis causa będzie mógł powołać sąd spadku.

Wniosek o ustanowienie prokurenta mortis causa będzie trzeba złożyć w terminie 1 miesiąca od dnia śmierci przedsiębiorcy (otwarcia spadku). Procedura ustanowienia prokurenta mortis causa będzie oparta o rozwiązana analogiczne do przepisów dotyczących zabezpieczenia spadku.

Opłata od wniosku o ustanowienie albo odwołanie prokurenta mortis causa ma wynosić 50 zł.

Omawiane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Z założeń ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej powstanie projekt ustawy, który trafi pod obrady rządu.

Kancelaria Prawna Skarbiec
specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w
kontrolach podatkowych

Potrzebujesz pomocy dotyczącej sukcesji i planowania spadkowego?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl

 

Oceń ten artykuł: