Nadchodzi rewolucja na rynku pośrednictwa kredytowego

Nadchodzi rewolucja na rynku pośrednictwa kredytowego

[30.11.2016] Dnia 14 października 2016 roku został opublikowany projekt ustawy o kredycie konsumenckim oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dnia 14 października 2016 roku został opublikowany projekt ustawy o kredycie konsumenckim oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (dalej "Projekt"). Jest to już drugie podejście ustawodawcy do uregulowania materii z zakresu pośrednictwa na rynku kredytowego. Poprzedni projekt ustawy – z uwagi na liczne uwagi i zastrzeżenia ze strony rynku – został odrzucony. Obecnie przedstawiony Projekt to efekt m.in. konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się w Ministerstwie Finansów w dniach 22 i 25 lipca br. oraz szeregu uwag, w tym zgłoszonych przez Związek Firm Doradztwa Finansowego.

Projekt należy ocenić zdecydowanie bardziej korzystnie aniżeli projekt ustawy pierwotnie przedstawiony przez Ministerstwo Finansów.

Tak czy inaczej i tak wprowadza on jednak rewolucyjne zmiany na rynku pośrednictwa kredytowego. Przede wszystkim dlatego, że działalność polegająca na świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego ma stać się działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która będzie mogła być wykonywana wyłącznie przez pośredników kredytu hipotecznego lub agentów. Projekt wprowadza więc dwie kategorie podmiotów, które będą mogły świadczyć usługi w zakresie pośredniczenia przy zawieraniu umów kredytu hipotecznego:

  1. Pośrednicy kredytowi
  2. Agenci

Pośrednikiem kredytowym będzie mogła być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która uzyska zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej  "KNF") i która spełni pozostałe wymogi ustawowe (m.in. w zakresie niekaralności za określone przestępstwa umyślne, wykształcenia, odbycia szkoleń). Obowiązkowe stanie się również posiadanie przez pośrednika kredytowego ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności w zakresie pośrednictwa przy zawieraniu umów kredytu hipotecznego.

Drugą kategorią podmiotów, które będą mogły wykonywać działalność w zakresie pośrednictwa przy zawieraniu umów kredytu hipotecznego mają stanowić tzw. agenci, a więc osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i prowadzące działalność w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego na podstawie umowy agencyjnej zawartej z pośrednikiem kredytu hipotecznego i podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez KNF. Tym samym będą to podmioty, które będą mogły prowadzić działalność gospodarczą w zakresie pośredniczenia przy zawieraniu kredytów hipotecznych wyłącznie na podstawie umowy agencyjnej zawartej z pośrednikiem kredytowym.

Jedyną zaś kategorią podmiotów, które samodzielnie będą mogły prowadzić tego rodzaju działalność będą pośrednicy kredytowi, którzy posiadać będą stosowne zezwolenie w formie decyzji KNF-u. Wykonywanie działalności w charakterze pośrednika kredytowego bez stosownego zezwolenia ze strony KNF będzie zagrożone sankcją grzywny do 100.000 PLN i karą pozbawienia wolności do lat 2.

Ustawa wprowadza również szereg dalszych rozwiązań, których celem jest ochrona klientów instytucji finansowych (m.in. liczne obowiązki informacyjne po stronie pośrednika kredytowego, obowiązek przekazywania określonych danych na tzw. trwałym nośniku czy też ustawowe prawo odstąpienia od umowy kredytu hipotecznego).

Autor: Radca prawny Maciej Raczyński, wspólnik kancelarii RSP Raczyński Skalski & Partners Kancelaria Radców Prawnych Sp.p kierujący praktyką obsługi klientów z branży finansowej.

Treści dostarcza: Kancelaria prawna Raczyński Skalski & Partners


Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: