W 2017 r. spadną stawki podatków i opłat lokalnych

W 2017 r. spadną stawki podatków i opłat lokalnych

[23.08.2016] 15 września mija termin wpłaty trzeciej raty m.in. podatków od nieruchomości i od środków transportu. Od 2017 r. stawki tych danin, a także innych opłat lokalnych spadną, już drugi rok z rzędu.

Co roku Minister Finansów obwieszcza nowe wartości stawek podatków i opłat lokalnych w zależności od odpowiedniego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Liczy się zmiana tego wskaźnika w okresie pierwszego półrocza, w którym stawki ulegają zmianie, do analogicznego okresu roku poprzedniego. Tegoroczne obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. z 28 lipca 2016 (Dz. U. 1991 nr 9 poz. 31) wprowadza obniżki obciążeń podatkowych na rok 2017 z tytułu tych danin, mniej więcej o niecały 1 punkt procentowy.

W przyszłym roku zatem budżety gminne zasili mniejszy zasób gotówki. Przykładowo właściciel ciężarówki o masie do 5,5 tony zapłaci maksymalnie 804,30 zł za rok, a nie 811,60 zł, jak to ma miejsce teraz. Z kolei obniżka w przypadku podatku od nieruchomości, dotknie jedynie przedsiębiorców, pozwalając im zostawić w kieszeni 27 groszy od metra używanego w działalności lokalu czy posesji.

Porównanie górnej granicy stawek podatku od środków transportu oraz od nieruchomości [zł]

rodzaj podatku

2017 r.

2016 r.

spadek

podatek od środków transportu (stawki roczne)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
 • powyżej 9 ton
 • od masy równej lub większej niż 12 ton

od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 • od 3,5 tony i poniżej 12 ton
 • równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton
 • powyżej 36 ton

od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

 • od 7 ton i poniżej 12 ton,
 • równą lub wyższą niż 12 ton, do 36 ton włącznie
 • równą lub wyższą niż 12 ton, powyżej 36 ton

 

804,30
1341,76
1610,10
3072,52

 

 

1878,43
2374,85
3072,52

 

 

1610,10
1878,43
2374,85

 

811,60
1353,94
1624,72
3100,42

 

 

1895,48
2396,41
3100,42

 

 

1624,72
1895,48
2396,41

 

7,30
12,18
14,62
27,90

 

 

17,05
21,56
27,90

 

 

14,62
17,05
21,56

podatek od nieruchomości (stawki roczne)

od budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 mkw. powierzchni użytkowej
od budynku mieszkalnego od 1 mkw. powierzchni użytkowej
od gruntu pod działalność gospodarczą od 1 mkw. powierzchni
od gruntu pod budynek mieszkalny od 1 mkw. powierzchni

22,66

0,75
0,89
0,47

22,86

0,75
0,89
0,47

0,20Opłaty lokalne w 2017 r.

Zgodnie z najświeższym obwieszczeniem Ministra Finansów maksymalne stawki dzienne opłat lokalnych w 2017 r. będą wynosiły dla:

 • opłaty targowej – 751,65 zł,
 • opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach – 2,17 zł,
 • opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej – 3,08 zł,
 • opłaty uzdrowiskowej – 4,24 zł,
 • części stałej opłaty reklamowej – 2,45 zł,
 • opłaty od posiadania psów – 118,97 zł (rocznie).

W stosunku do roku obecnego to odpowiednio spadek o 6,82 zł przy opłacie targowej, 0,01 zł oraz 0,02 zł przy miejscowych czy 0,03 zł dla uzdrowiskowej. Właściciele psów zapłacą w przyszłym roku o maksymalnie 1,08 zł niż aktualnie.

Katarzyna Miazek

Treści dostarcza: Tax Care

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: