0% VAT na dostawy dla Ukrainy

0% VAT na dostawy dla Ukrainy

0% VAT na dostawy dla Ukrainy

W piątek 4 marca w Dzienniku Ustaw RP ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów wprowadzające zerową stawkę VAT na dostawy pomocowe dla Ukrainy. Ceny bez VAT będą obowiązywać do 30 czerwca 2022 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. 2022, poz. 531) ustanawia, że od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. stosuje się 0% stawkę VAT dla dostaw towarów i dla świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Obniżoną stawką podatku od towarów i usług mogą zostać objęte dostawy dokonywane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz podmiotów leczniczych. Warunkiem jest wcześniejsze zawarcie z jednym z tych podmiotów pisemnej umowy, z której wynikać będzie, że dostawy będą wykorzystywane na cel pomocy ofiarom wojny na Ukrainie.

Dla dostaw towarów lub usług już dokonanych (od 24 lutego) warunek ten zostanie spełniony, jeśli obie strony przeprowadzonej już transakcji potwierdzą na piśmie, że miała ona na celu wsparcie Ukrainy.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: