Nowa ustawa ws. inwestycji w sektorze naftowym

18 marca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą nowe rozwiązania prawne, mające ułatwić realizację strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

 

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (nr projektu UD450) służyć ma wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, poprzez wdrożenie przepisów ułatwiających rozbudowę i modernizację istniejącej sieci przesyłowej produktów naftowych.

Strategicznymi inwestycjami mają być:

  • budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi,
  • budowa rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych, w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych albo ich odbudowę, rozbudowę, przebudowę, remont, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi,
  • budowa rurociągu produktów naftowych Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi,
  • budowa rurociągu produktów naftowych Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra Wielowieś wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

Nowe przepisy mają usprawnić procedurę wydawania decyzji ws. lokalizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, stanowiącej podstawę prawną do jej realizacji przez inwestora, a także uproszczenie innych procedur związanych z tymi inwestycjami.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: