Warszawa, 19 lutego 2021 r. Po roku niskich cen ropy i niskiego popytu, które spowodowały straty u większości kluczowych firm

18 marca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą nowe rozwiązania prawne, mające ułatwić realizację strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.