1,5% na OPP

1,5% na OPP

1,5% na OPP

W czwartek 9 czerwca Sejm RP uchwalił nowelizację przepisów przewidującą podniesienie z 1% do 1,5% wysokości odpisu podatku przekazywanego przez podatników na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

W 2022 r. ma zostać podniesiona do 30 000 zł kwota wolna od podatku, a także do 120 000 zł granica pierwszego progu podatkowego, do której podatnicy zapłacą niższy podatek dochodowy. Z 17% na 12% spaść też ma stawka PIT w pierwszym progu podatkowym. W tych okolicznościach część podatników może zapłacić za 2022 rok niższe podatki lub nie zapłaci ich wcale. Zmiany te odczują więc ci, którzy korzystają ze środków przekazywanych organizacjom pożytku publicznego z 1% podatku. W ubiegłym roku osobom takim wypłacono z tego źródła 972,7 mln zł. Przekazania 1% podatku na rzecz OPP dokonało 15,3 mln podatników.

Uchwaloną przez Sejm Ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, podatnicy mogą przekazać 1,5% swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozliczeniu 2022 r. Choć ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2022 r., to podwyższenie do 1,5% przekazania podatku na OPP znajdzie zastosowanie do przychodów za cały 2022 rok, a więc uzyskiwanych od 1 stycznia 2022 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: