Kredyty na zakup akcji


Kredyty na zakup akcji

Kredyty na zakup akcji w ofercie polskich banków

Kredyt detaliczny na zakup papierów wartościowych Banku Gospodarki Żywnościowej
"To kredyt dla Klientów posiadających rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim BGŻ lub zamierzających taki rachunek otworzyć. Kredyt ten pozwala zwielokrotnić liczbę nabywanych na rynku pierwotnym lub wtórnym papierów wartościowych (akcji, obligacji, praw do akcji, kwitów depozytowych, listów zastawnych i certyfikatów inwestycyjnych) notowanych na GPW i CeTO."

Linia kredytowa na zakup papierów wartościowych w Banku BISE
"Linia kredytowa w BISE to elastyczna forma finansowania zakupu papierów wartościowych w formie odnawialnego limitu – każdy wpływ na rachunek spłaca zadłużenie i odnawia limit."

Kredyt na zakup papierów wartościowych w ING Banku Śląskim
"O Kredyt na zakup papierów wartościowych w ofertach publicznych mogą ubiegać się posiadacze rachunku inwestycyjnego w ING Securities. Środki z kredytu, dostępne w formie linii odnawialnej, mogą być przeznaczone na zakup akceptowanych przez Bank papierów wartościowych w ofertach publicznych."

Przed użyciem strony "Kredyty na zakup akcji" proszę pamiętać o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu"

>>> POWRÓT
do zestawienia produktów finansowych w ofercie polskich banków

Oceń ten artykuł: