Konto Schweiz – Balanced Portfolio


World Investment Opportunities Funds SICAV

Konto Schweiz – Balanced Portfolio

Zarządca inwestycyjny:
AIG Private Bank

Cel inwestycyjny:
Zrównoważona struktura inwestycji, obejmująca w minimum 70% inwestycje w inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, w tym w instrumenty rynku pieniężnego oraz fundusze emerytalne. Maksymalnie 30% aktywów netto może zostać zainwestowane w inne fundusze akcji, obligacji, instrumentów rynku pieniężnego, emerytalne i mieszane, nie sklasyfikowane jako przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania zbywalne papiery wartościowe. Subfundusz może zainwestować do 10% aktywów netto w otwarte regulowane fundusze inwestycji zbiorowych w nieruchomości. Celem jest skrzorzystanie z rozwoju rynków międzynarodowych bez podwyższania poziomu ryzyka. Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem dywersyfikacji inwestycji międzynarodowych.

Profil inwestora:
Subfundusz dla inwestorów, którzy nie są zainteresowani rynkami kapitałowymi lub nie posiadają informacji na ten temat. Subfundusz również dla bardziej doświadczonych inwestorów, którzy chcą realizować określone cele inwestycyjne i zdywersyfikować posiadany portfel.

>>> POWRÓT
do zestawienia World Investment Opportunities Funds

Nota prawna: Strona aktualna na 07.07.2007 r. Przed użyciem strony "Konto Schweiz – Balanced Portfolio" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: