Greece-Cyprus Opportunities Fund


World Investment Opportunities Funds SICAV

Greece-Cyprus Opportunities Fund

Zarządca inwestycyjny:
Laiki EDAK and Asset Management Ltd, Cypr

Cel inwestycyjny:
Subundusz będzie inwestował głównie w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe spółek z siedzibą na Cyprze i w Grecji. Minimum 75% aktywów netto subfunduszu zostanie zainwestowane w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe. Do 25% aktywów netto subfunduszu może zostać zainwestowane w papiery wartościowe o stałym dochodzie oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz może również inwestować w spółki z siedzibą w innych państwach OECD, których główna dzialalność skupia się na Cyprze i Grecji.
Zarządzanie portfelem będzie oparte głównie na inwestycjach w kapitałowe i dochodowe udziałowe papiery wartościowe, z perspektywą wzrostu wartości, solidnym zabezpieczeniem oraz uznanym zarządzaniem, mającym na celu tworzenie wartości dla wszystkich akcjonariuszy.

Profil inwestora:
Subfundusz dla inwestorów zainteresowanych wyspecjalizowanymi rynkami kapitałowymi, świadomych związanych z nimi możliwości i ryzyka. Inwestor powinien mieć doświadczenie w inwestowaniu na rynkach kapitałowych. Przy dużej dywersyfikacji portfela subfundusz jest dobrym narzędziem różnicowania inwestycji.

>>> POWRÓT
do zestawienia World Investment Opportunities Funds

Nota prawna: Strona aktualna na 07.07.2007 r. Przed użyciem strony "Greece-Cyprus Opportunities Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: