Global Equity 2005 Fund


World Investment Opportunities Funds SICAV

Global Equity 2005 Fund

Zarządca inwestycyjny:
Vontobel Europe S.A.

Zarządca subfunduszu:
Vontobel Asset Management Inc

Cel inwestycyjny:
Subfundusz będzie inwestował w skoncentrowany portfel akcji utworzony dla zapewnienia wyższego zwrotu inwestycji w stosunku do cyklu rynkowego, przy znacznie niższym od rynkowego poziomie ryzyka. Inwestycje denominowane w walutach innych niż euro będą zabezpieczane.
Aktywa subfunduszu są inwestowane na całym świecie w akcje, inne zbywalne udzialowe papiery wartościowe, świadectwa udziałowe itd. ("udziałowe papiery wartościowe") w mniejszym stopniu w warranty na akcje, denominowane w różnych walutach, z uwzględnieniem zasady dywersyfikacji ryzyka. Przynajmniej 80% aktywów netto subfunduszu jest inwestowane w udziałowe papiery wartościowe.
Subfundusz stosuje podejście inwestycyjne oparte na rzeczywistej wartości przedsiębiorstw i inwestuje głównie w spółki, których papiery wartościowe są oferowane po cenie niższej w stosunku do obecnej wartości ich prognozowanych przepływów środków pieniężnych. Przy założeniu przestrzegania Ograniczeń inwestycyjnych Funduszu, takie podejście może zaowocować bardziej skoncentrowaną pozycją własnościową zarówno w przypadku pojedynczych przedsiębiorstw jak i sektorów.

Profil inwestora:
Subfundusz dla inwestorów zainteresowanych wyspecjalizowanymi rynkami kapitałowymi, świadomych związanych z nimi możliwości i ryzyka. Inwestor powinien mieć doświadczenie w inwestowaniu na rynkach kapitałowych. Przy dużej dywersyfikacji portfela subfundusz jest dobrym narzędziem różnicowania inwestycji.

>>> POWRÓT
do zestawienia World Investment Opportunities Funds

Nota prawna: Strona aktualna na 07.07.2007 r. Przed użyciem strony "Global Equity 2005 Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: