Euroland Value Equity Fund


World Investment Opportunities Funds SICAV

Euroland Value Equity Fund

Zarządca inwestycyjny:
Bank Julius Baer & Co AG

Cel inwestycyjny:
Inwestycje w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe głównie w spółkach z siedzibą lub których istnotna część działalności jest prowadzona w jednym z uznanych krajów strefy euro, zakładające długoterminowy wzrost kapitału. Subfundusz stosuje podejście oparte na wartości, inwestując w akcje uznawane za wartościowe w rozumieniu tradycyjnych kryteriów wyceny. Subfundusz może zainwestować do 1/3 wartości aktywów netto w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe spółek z siedzibą lub których istotna część działalności jest prowadzona w innym uznanym kraju spoza strefy euro. Ponadto, subfundusz może inwestować w papiery wartościowe o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, w obligacje zamienne oraz w obliagcje z warrantami, pochodzące z emisji w uznanych krajach. Do 15 % całkowitej wartości aktywów netto subfunduszu może zostać zainwestowane w warranty na akcje lub inne papiery udziałowe.

Profil inwestora:
Subfundusz dla inwestorów zainteresowanych wyspecjalizowanymi rynkami kapitałowymi, świadomych związanych z nimi możliwości i ryzyka. Inwestor powinien mieć doświadczenie w inwestowaniu na rynkach kapitałowych Przy dużej dywersyfikacji portfela subfundusz jest dobrym narzędziem różnicowania inwestycji.

>>> POWRÓT
do zestawienia World Investment Opportunities Funds

Nota prawna: Strona aktualna na 07.07.2007 r. Przed użyciem strony "World Investment Opportunities Funds SICAV" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: