Conservative CZK Fund


World Investment Opportunities Funds SICAV

Conservative CZK Fund

Zarządca inwestycyjny:
Raiffeisenbank a.s., Czechy

Cel inwestycyjny:
Subfundusz niskiego ryzyka, który ma za zadanie utrzymanie kapitału przede wszystkim poprzez inwestycje w papiery wartościowe o stałym dochodzie. Subfundusz oferuje również możliwość długoterminowego wzrostu wartości kapitału uzyskiwanego dzięki inwestycjom, w ograniczonym zakresie, w akcje. Subfundusz inwestuje przynajmniej 75% aktywów netto w papiery wartościowe o stałym dochodzie denominowane w koronach czeskich.

Profil inwestora:
Subfundusz dla inwestorów, którzy nie są zainteresowani rynkami kapitałowymi lub nie posiadają informacji na ten temat, ale którzy uważają fundusze inwestycyjne za dogodny produkt oszczędnościowy. Jest to również fundusz dla bardziej doświadczonych inwestorów, którzy chcą zrealizować określone cele inwestycyjne. Nie jest wymagane doświadczenie związane z produktami rynku kapitałowego. Celem inwestycyjnym subfunduszu jest tworzenie kapitału. Może zajmować kluczową pozycję w portfelu inwestora.

>>> POWRÓT
do zestawienia World Investment Opportunities Funds

Nota prawna: Strona aktualna na 07.07.2007 r. Przed użyciem strony "Conservative CZK Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: