Central & Eastern Europe Opportunities Fund


World Investment Opportunities Funds SICAV

Central & Eastern Europe Opportunities Fund

Zarządca inwestycyjny:
Vontobel Europe S.A.

Cel inwestycyjny:
Inwestycje w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe spółek z siedzibą głównie w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, z krajów takich jak Czechy, Słowacja i Węgry. Subfundusz może również inwestować w papiery wartościowe spółek z innych państw Europy Środkowej i Wschodniej. Mimimum 75% aktywów netto obejmie akcje inne udziałowe papiery wartościowe spółek ze wspomnianych państw. Do 25% portfela aktywów netto subfunduszu może obejmować niektóre papiery wartościowe o stałym dochodzie.

Profil inwestora:
Subfundusz dla inwestorów zainteresowanych wyspecjalizowanymi rynkami kapitałowymi, świadomych związanych z nimi możliwości i ryzyka. Inwestor powinien mieć doświadczenie w inwestowaniu na rynkach kapitałowych. Przy dużej dywersyfikacji portfela subfundusz jest dobrym narzędziem różnicowania inwestycji.

>>> POWRÓT
do zestawienia World Investment Opportunities Funds

Nota prawna: Strona aktualna na 07.07.2007 r. Przed użyciem strony "World Investment Opportunities Funds SICAV" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: