Fundusz TRIGON QUANTUM Absolute Return FIZ

TRIGON QUANTUM Absolute Return FIZ jest to niepubliczny fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów publicznych dystrybuowany w ramach oferty prywatnej skierowanej do zamożnych klientów. Fundusz łączy cechy funduszu akcji oraz funduszu hedgingowego, ale opiera się na zupełnie nowej, unikalnej strategii.

Fundusz TRIGON QUANTUM Absolute Return FIZ łączy cztery niezależne strategie: dwie fundamentalne akcyjne, ilościową oraz instrumentów pochodnych. Opierają się one na różnych segmentach rynku akcji, wykorzystując różnorodne narzędzia wspierające podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Zadaniem każdego z czterech subportfeli jest wypracowanie dodatnich stóp zwrotu poprzez:

– fundamentalną selekcję najlepszych i najgorszych akcji spośród blue chipów,
– selekcję najciekawszych spółek z segmentu średnich i małych spółek,
– wykorzystanie nieefektywności rynkowych identyfikowanych przy pomocy metod ilościowych,
– wykorzystanie zmian indeksów giełdowych w oparciu o sformalizowaną i wielowymiarową analizę rynku.

Fundusz korzysta z cech typowych funduszy akcji oraz funduszy hedgingowych, jednak optymalizuje założenia polityki inwestycyjnej.

Dane aktualne na dzień: 04.11.2013 r.

 

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: