Superfund SFIO GoldFuture PLN

Superfund SFIO GoldFuture PLN
(w dniu 26 grudnia 2008 r.zmiana polityki inwestycyjnej i nazwy subfunduszu Superfund Gold na subfundusz Superfund GoldFuture)

Strategia GoldFuture

Superfund SFIO GoldFuture jest unikalną kompozycją jednej z tradycyjnych, najbardziej bezpiecznych lokat inwestycyjnych (w złoto) z funduszem o wyjątkowym potencjale zysku – managed futures. Stanowi jedyne w swoim rodzaju połączenie strategii, będące wyjątkową alternatywą dla klasycznych form inwestowania.

Superfund SFIO GoldFuture zakończył miesiąc Maj ze stopą zwrotu na poziomie 2,46 %

Strategia managed futures Superfund Green opiera się na podążaniu za trendami, o czasie trwania od średniodo długoterminowym. Spektrum możliwości transakcyjnych obejmuje około 150 rynków całego świata, zarówno finansowych, jak i surowcowych. W celu jak najlepszego wykorzystania tak szerokiej dywersyfikacji, strategię Superfund Green wzbogacają również krótkoterminowe strategie, takie jak modele prognostyczne czy inwestowanie pod odwrócenie trendu. Taka kompozycja strategii pozwala na osiąganie zysków na wzrostach, jak również na spadkach instrumentów rynkowych.

Od marca 1996 roku fundusze Superfund Green działają na świecie, bazując na autorskim, w pełni zautomatyzowanym systemie transakcyjnym, pozbawionym emocji towarzyszących człowiekowi. Ryzyko jest nieustannie monitorowane, a wielkość każdej pozycji jest dostosowywana do zmienności rynku, na którym transakcja jest zawierana. Dzięki niskiej korelacji z tradycyjnymi klasami aktywów w długim terminie, fundusze typu managed futures

Superfund Green w Polsce reprezentowane przez Superfund SFIO B, C oraz TREND Plus i TREND Bis są doskonałym wzbogaceniem każdego portfela inwestycyjnego. Strategia Superfund Green Gold, którą reprezentuje Superfund SFIO GoldFuture, to unikalne połączenie sprawdzonej strategii podążania za trendami managed futures z ceną złota. Taka kompozycja daje inwestorom możliwość zysku z alternatywnej strategii Green oraz wzrostu wartości ceny złota. To jedyne w swoim rodzaju połączenie, stanowiące wyjątkową alternatywę dla klasycznych form inwestowania.

Dane aktualne na dzień 26.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: