Subfundusz Superfund C

Subfundusz Superfund C

Superfund SFIO C to strategia stworzona z myślą o profesjonalnych inwestorach. Charakteryzuje się najwyższym potencjałem zysku z inwestycji w długoterminowym horyzoncie czasowym.

Strategia managed futures Superfund Green opiera się na podążaniu za trendami, o czasie trwania od średniodo długoterminowym. Spektrum możliwości transakcyjnych obejmuje około 150 rynków całego świata, zarówno finansowych, jak i surowcowych. W celu jak najlepszego wykorzystania tak szerokiej dywersyfikacji, strategię Superfund Green wzbogacają również krótkoterminowe strategie, takie jak modele prognostyczne czy inwestowanie pod odwrócenie trendu. Taka kompozycja strategii pozwala na osiąganie zysków na wzrostach, jak również na spadkach instrumentów rynkowych, z możliwą zmiennością na poziomie około 35% w skali roku.

Od marca 1996 roku fundusze Superfund Green działają na świecie, bazując na autorskim, w pełni zautomatyzowanym systemie transakcyjnym, pozbawionym emocji towarzyszących człowiekowi. Ryzyko jest nieustannie monitorowane, a wielkość każdej pozycji jest dostosowywana do zmienności rynku, na którym transakcja jest zawierana. Dzięki niskiej korelacji z tradycyjnymi klasami aktywów w długim terminie, fundusze typu managed futures Superfund Green są doskonałym wzbogaceniem każdego portfela inwestycyjnego.

Dane aktualne na dzień 26.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: