QUERCUS Oil short – czyli -100% ropy

QUERCUS typu short

Subfundusze QUERCUS short i QUERCUS Oil short pozwalają osiągnąć ekspozycję -100% (krótka pozycja) na akcje polskich spółek, złoto, ropę i pszenicę.

Dzienne zmiany procentowe wartości jednostek uczestnictwa tych subfunduszy powinny odzwierciedlać odwrotność procentowych zmian indeksu WIG20, ceny złota, ropy naftowej i pszenicy.

Subfundusze typu short mogą być wykorzystywane przy trendach spadkowych na rynkach akcji i surowców.

Strategie typu short można wykorzystywać także do zabezpieczania portfela przed spadkami.

Warto pamiętać, że w okresie wzrostów na rynkach inwestycje w tego typu subfundusze wiążą się z wysokim ryzykiem poniesienia strat.

QUERCUS Oil short – czyli -100% ropy

Produkt indeksowy. Celem subfunduszu jest odwzorowanie odwrotności zmian ceny ropy naftowej (pozycja krótka -100%).

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków w kontrakty terminowe na ropę naftową notowane na giełdzie New York Mercantile Exchange. Pozostała część aktywów jest inwestowana w instrumenty dłużne.  

Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo spadku cen ropy naftowej, a Inwestor oczekuje możliwości zarabiania w takich warunkach rynkowych. W połączeniu z subfunduszem QUERCUS Oil lev daje możliwość uzyskania dowolnej ekspozycji na rynek ropy naftowej w zakresie od -100% do +200%. Subfundusz może być również użyty do zabezpieczania części lub całości portfela surowcowego.

Subfundusz charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego, wyższym niż w przypadku funduszy surowcowych i akcji. W trakcie wzrostów na rynku ropy naftowej subfundusz będzie przynosił straty.

Benchmark: odwrotność zmian ceny ropy naftowej w ujęciu procentowym, liczona na podstawie dziennych zmian kursu kontraktów futures na ropę naftową CL Light Sweet Crude Oil Futures o dacie wygasania poniżej jednego roku, notowanych na giełdzie New York Mercantile Exchange

Dane aktualne na dzień 30.09.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: