QUERCUS short

QUERCUS typu short

Subfundusze QUERCUS short i QUERCUS Oil short pozwalają osiągnąć ekspozycję -100% (krótka pozycja) na akcje polskich spółek, złoto, ropę i pszenicę.

Dzienne zmiany procentowe wartości jednostek uczestnictwa tych subfunduszy powinny odzwierciedlać odwrotność procentowych zmian indeksu WIG20, ceny złota, ropy naftowej i pszenicy.

Subfundusze typu short mogą być wykorzystywane przy trendach spadkowych na rynkach akcji i surowców.

Strategie typu short można wykorzystywać także do zabezpieczania portfela przed spadkami.

Warto pamiętać, że w okresie wzrostów na rynkach inwestycje w tego typu subfundusze wiążą się z wysokim ryzykiem poniesienia strat.

QUERCUS short

Produkt akcyjny indeksowy. Celem subfunduszu jest odwzorowanie zmian wartości indeksu WIG20short. Indeks WIG20short odzwierciedla odwrotność zmiany wartości indeksu WIG20.

Subfundusz charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego, w szczególności ryzykiem utraty kapitału w okresie wzrostów indeksu WIG20.

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w kontrakty terminowe na indeks WIG20.

Część aktywów, która nie będzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe, będzie inwestowana w instrumenty dłużne.

Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo spadku indeksów giełdowych, a Inwestor oczekuje możliwości zarabiania na na ich spadkach. W połączeniu z subfunduszem QUERCUS lev daje możliwość uzyskania dowolnej ekspozycji na rynek akcji dużych polskich spółek w zakresie od -100% do +200% (WIG20). Subfundusz może być również użyty do zabezpieczania części lub całości portfela akcji.

W połączeniu z QUERCUS Agresywnym lub innymi funduszami akcyjnymi pozwala zredukować ryzyko rynkowe i uzyskać ekspozycję na umiejętności zarządzającego w doborze poszczególnych spółek do portfela.

UWAGA! W trakcie wzrostów indeksu WIG20 subfundusz będzie przynosił straty.

Benchmark: 100% WIG20short

Dane aktualne na dzień 30.09.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: