Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone FIZ

Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone FIZ

Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone FIZ jest nowym funduszem oferowanym przez Provide TFI S.A., jednym z nielicznych w Polsce ukierunkowanym na obligacje zabezpieczone. Jest to fundusz papierów dłużnych, inwestujący przede wszystkim na krajowym, jak i zagranicznym rynku finansowym, w obligacje zabezpieczone o wyższej rentowności.

Cel inwestycyjny

Podstawowym celem inwestycyjnym funduszu jest realizacja atrakcyjnego poziomu zysku przy zachowaniu relatywnie dużego bezpieczeństwa kapitału.

Obligacje zabezpieczone

Obligacje zabezpieczone, poza ogólnym zobowiązaniem do spłacenia wierzytelności przez dłużnika, dają wierzycielowi prawo, w przypadku problemów ze spłatą zadłużenia, do zaspokojenia swoich żądań w pierwszej kolejności przed innymi wierzycielami z konkretnego majątku, który stanowił zabezpieczenie tych obligacji. Takim zabezpieczeniem mogą być np. nieruchomości, maszyny, urządzenia, inne aktywa przedsiębiorstwa, gwarancja innego podmiotu, akcje lub inne prawa majątkowe. W procesie windykacyjnym oznacza to potencjał skorzystania z liczniejszych możliwości odzyskania zainwestowanych środków.

Zespół Zarządzający Departament Zarządzania Provide TFI S.A.
Benchmark Brak benchmarku
Częstotliwość wyceny Miesięczna
Wykup certyfikatów Kwartalnie – do 30% aktywów
Opłata za wydanie certyfikatu Negocjowana – od 0% do 2%
Opłata za wykup certyfikatów 0% – w przypadku wykupywania do 10% posiadanych certyfikatów w skali roku
0% – po przynajmniej 3 latach od nabycia certyfikatu, bez limitu zbywanych certyfikatów
0% – w momencie likwidacji funduszu
do 1% – w innych przypadkach
Opłata za zarządzanie w skali roku opłata stała 1,8%
opłata zmienna – 20% powyżej 1,5 x WIBID3M

Dane aktualne na dzień 30.09.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: