Subfundusz PKO Skarbowy Plus

Subfundusz PKO Skarbowy Plus

PKO Skarbowy Plus inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Rolą zarządzających jest poszukiwanie dla tego subfunduszu okazji inwestycyjnych zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Dzięki temu poza perspektywą osiągania wyższych stóp zwrotu, portfel charakteryzuje się wysokim poziomem płynności i bezpieczeństwa co stanowi dobrą alternatywę dla depozytów bankowych.

Dane aktualne na dzień 02.07.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. " proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: