KBC Dobry Bonus FIZ

Fundusze AIG

KBC Dobry Bonus FIZ

Informacje podstawowe

Typ funduszuz ochroną kapitału
Data rejestracji17/11/2009
ZarządzającyHorizon Kredyt Bank Fix Upside Coupon 3
Minimalny zapis1000,00
Dzień zapadalności10/07/2013
Pierwszy dzień wykupu10/04/2010
Ochrona kapitału w dniu zapadalności100
Cena emisyjna certyfikatu100,00

Notowania w skrócie

Z dnia:Wartość:
Pierwsza wycena:2009-12-10100.00 PLN
Ostatnia wycena:2010-07-1298.42 PLN

Profil inwestora (według KBC TFI S.A.)

KBC Dobry Bonus FIZ to fundusz inwestycyjny z ochroną kapitału, w którym dodatkowe dochody na minimalnym poziomie 2% wypłacane będą już w trakcie trwania funduszu, po raz pierwszy w styczniu 2011 r.
Po każdym okresie obliczeniowym Inwestor otrzyma nie mniej niż 2%, ale nie więcej niż 12% za każdy okres obliczeniowy. Wysokość dodatkowych dochodów zależeć będzie od zachowania się specjalnie wyselekcjonowanych akcji 30 spółek. Okresy obliczeniowe są następujące:

  • I okres obliczeniowy: grudzień 2009 – listopad 2010 (dochód wypłacony w styczniu 2011),
  • II okres (grudzień 2010 – listopad 2011 (dochód wypłacony będzie w styczniu 2012),
  • III okres obliczeniowy: grudzień 2011 – maj 2013 (dochód wypłacony będzie w lipcu 2013).

Dodatkowe dochody na minimalnym poziomie wypłacane będą w trakcie trwania funduszu, po raz pierwszy w styczniu 2011 r.
Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji raz na miesiąc, sprzedając certyfikaty inwestycyjne wg ich bieżącej wyceny, przy czym pierwszym dniem wykupu jest 10 kwietnia 2010 r. Opłata za wcześniejsze wykupienie certyfikatów wynosi 1,15% wartości wykupowanych certyfikatów.

Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych funduszu trwała od 7 września do 30 października 2009.

Profil ryzyka (według KBC TFI S.A.)

bezpieczny

 

[28-04-2010]

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: