KBC Rynków Azjatyckich FIZ

Fundusze AIG

KBC Rynków Azjatyckich FIZ

[20-04-2010] Fundusz KBC Rynków Azjatyckich FIZ jest funduszem inwestycyjnym z ochroną kapitału, w którym profity według funduszu zależeć będą od zmiany wartości portfela sześciu azjatyckich indeksów giełdowych: Hang Seng, Kospi, Nikkei 225, Hang Seng China Enterprises, MSCI Singapore, MSCI Taiwan.

Informacje podstawowe

Typ funduszuz ochroną kapitału
Data rejestracji06/07/2007
ZarządzającyFund Partners Kredyt Bank Asia 1
Minimalny zapis1000,00
Dzień zapadalności09/08/2013
Pierwszy dzień wykupu10/01/2008
Stopa udziału w instrumencie bazowym110,00
Ochrona kapitału w dniu zapadalności100
Cena emisyjna certyfikatu100,00

Notowania w skrócie

Z dnia:Wartość:
Pierwsza wycena:2007-07-10100.00 PLN
Ostatnia wycena:2010-07-1293.32 PLN

Profil inwestora (według KBC TFI S.A.)

Fundusz oferuje gwarancję od belgijskiego Banku KBC, że w dniu zapadalności funduszu inwestor otrzyma minimum zwrot zainwestowanych w fundusz oszczędności, niezależnie od tego czy wartość koszyka indeksów wzrośnie czy spadnie.
Na koniec inwestycji istnieje możliwość uzyskania 110% wzrostu wartości koszyka indeksów.

Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji raz na miesiąc, sprzedając certyfikaty inwestycyjne wg ich bieżącej wyceny. Opłata za wcześniejsze wykupienie certyfikatów wynosi 1,15% wartości wykupowanych certyfikatów.

Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych funduszu trwała od 7 maja do 20 czerwca 2007.

 

Profil ryzyka (według KBC TFI S.A.)

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: