ING SFIO Akcji 2

ING SFIO Akcji 2

Profil inwestora

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.

  • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.

  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.

Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje minimum 60% zgromadzonych aktywów w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Pozostałą część aktywów stanowią dłużne instrumenty finansowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.

  • Zarządzający funduszem wybierają spośród różnych sektorów akcje spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.

  • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek o charakterystyce zbliżonej do indeksu szerokiego rynku WIG.

Dane aktualne na dzień: 25.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: