ING Ochrony Kapitału 90

ING Ochrony Kapitału 90

Profil inwestora

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 2,5 roku.
  • Z uwagi na umiarkowane ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych lub euro, ryzyko walutowe jest niskie.

Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz dąży do utrzymania wartości jednostki uczestnictwa na poziomie 90% najwyższej historycznej wyceny.
  • Fundusz inwestuje głównie w dłużne instrumenty finansowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
  • Inwestycja w akcje (maksymalnie 30%) może odbywać się poprzez zakup akcji spółek o wysokiej kapitalizacji zapewniających dużą płynność inwestycji lub pośrednio poprzez zakup instrumentów pochodnych na indeksy giełdowe.

Dane aktualne na dzień: 03.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: