Arka Prestiż Akcji Rosyjskich

Arka Prestiż Akcji Rosyjskich

Podstawowe zasady polityki inwestycyjnej

  • 66% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze.
  • Pozostała część aktywów subfunduszu (to jest nie więcej niż 34%) może być zainwestowana w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.
  • Co najmniej 50% aktywów subfunduszu inwestowane jest – bezpośrednio lub pośrednio – w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, wyemitowane przez spółki, dla których podstawowym obszarem prowadzenia działalności jest terytorium Rosji.

Dane aktualne na dzień 19.11.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: