Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ to drugi fundusz zarządzany przez BZ WBK TFI S.A. inwestujący na rynku nieruchomości. Został on utworzony w oparciu o doświadczenie zdobyte dzięki sukcesowi swojego poprzednika. Zamiarem zespołu zarządzającego jest zachowanie podstawowych założeń polityki poprzedniego funduszu, z zachowaniem elastyczności pozwalającej na reagowanie na zmiany rynkowe w okresie inwestycyjnym.

Pierwsza subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych funduszu została przeprowadzona w dniach 5 – 29 maja 2008 roku. Nabywcy w transzy detalicznej, instytucjonalnej oraz specjalnej objęli certyfikaty o łącznej wartości 209 835 541 zł.

Wycena certyfikatów

Data wyceny Wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny
2013.10.31 82,16 zł
2013.07.31 91,55 zł
2013.04.30 99,93 zł
2013.01.31 103,57 zł
2012.10.31 105,66 zł
2012.07.31 109,60 zł
2012.04.30 120,58 zł
2012.01.31 119,18 zł
2011.10.31 119,11 zł
2011.07.29 117,50 zł
2011.04.29 113,40 zł
2011.01.31 113,31 zł
2010.10.29 105,62 zł
2010.07.30 107,69 zł
2010.05.31 106,75 zł
2010.04.30 106,26 zł
2010.01.29 107,35 zł
2009.10.30 106,27 zł
2009.07.31 100,59 zł
2009.04.30 99,69 zł
2009.01.30 99,97 zł
2008.10.31 96,80 zł
2008.07.31 97,90 zł

Rodzaje nieruchomości

Fundusz dąży do zainwestowania posiadanych środków na rynku nieruchomości. W kręgu potencjalnych inwestycji Funduszu znajdują się przede wszystkim

  • nieruchomości biurowe,
  • nieruchomości handlowe,
  • magazyny
  • projekty deweloperskie związane z budownictwem mieszkaniowym lub komercyjnym.

Portfel Rynku Nieruchomości zostanie zbudowany zgodnie z następującymi zasadami:

  • do 90% Portfela Rynku Nieruchomości mogą stanowić nieruchomości biurowe i handlowe,
  • pozostałe typy nieruchomości mogą w sumie stanowić maksymalnie 80% inwestycji,
  • do 50% inwestycji mogą stanowić inwestycje deweloperskie, których celem będzie zbudowanie nieruchomości wymienionych wyżej typów.

Aktywa nie wchodzące w danym momencie w skład Portfela Rynku Nieruchomości będą inwestowane głównie w dłużne papiery wartościowe.

Regiony inwestycji

Co najmniej 50% aktywów Fundusz zainwestuje w Polsce. Pozostałe środki będzie mógł inwestować w aktywa na terytorium Czech, Węgier, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Rosji.

Dodatkowe finansowanie

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ będzie wykorzystywać mechanizm dźwigni finansowej. Oznacza to, że część wartości inwestycji Funduszu będzie mogła być sfinansowana kredytem. Dzięki temu łączna wartość Portfela Rynku Nieruchomości funduszu będzie mogła przekroczyć wartość środków zebranych w publicznej emisji.

Dane aktualne na dzień 05.11.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: