Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ to pierwszy polski fundusz inwestycyjny zamknięty działający na rynku nieruchomości. Subskrypcja certyfikatów miała miejsce w maju i czerwcu 2004 roku. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni objęli całą dostępną pulę certyfikatów funduszu o łącznej wartości 339,5 mln zł.

Od sierpnia 2004 roku certyfikaty Funduszu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą skróconą ARKAFRN12.

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ inwestuje przede wszystkim w nowoczesne nieruchomości komercyjne i czerpie korzyści z ich najmu. Obecny majątek Funduszu to piętnaście nieruchomości komercyjnych i cztery mieszkaniowe projekty deweloperskie na terenie całej Polski.

Wycena certyfikatów

Data wyceny Wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny
2013.10.31 95,12 zł
2013.07.31 105,24 zł
2013.04.30 110,44 zł
2013.01.31 120,44 zł
2012.12.28 119,25 zł
2012.10.31 123,41 zł
2012.07.31 131,84 zł
2012.04.30 149,70 zł
2012.01.31 151,80 zł
2011.10.31 152,28 zł
2011.07.29 149,21 zł
2011.04.29 145,46 zł
2011.01.31 142,36 zł
2010.10.29 139,62 zł
2010.07.30 142,03 zł
2010.04.30 144,78 zł
2010.01.29 154,28 zł
2009.10.30 163,73 zł
2009.07.31 160,90 zł
2009.06.30 165,18 zł
2009.03.31 169,75 zł
2008.12.31 180,15 zł
2008.09.30 175,70 zł
2008.06.30 177,93 zł
2008.03.31 168,31 zł
2007.12.28 162,86 zł
2007.09.28 140,69 zł
2007.06.29 126,42 zł
2007.03.30 120,79 zł
2006.12.29 120,94 zł
2006.09.29 114,41 zł
2006.06.30 102,11 zł
2006.03.31 103,24 zł
2005.12.30 102,07 zł
2005.09.30 100,77 zł
2005.06.30 101,05 zł
2005.03.31 100,51 zł
2004.12.31 99,51 zł
2004.09.30 98,33 zł

Rodzaje nieruchomości

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ inwestuje co najmniej 90% aktywów na rynku nieruchomości. Inwestycje są prowadzone głównie za pomocą spółek celowych.

Portfel Rynku Nieruchomości został zbudowany zgodnie z następującymi zasadami:

  • nie mniej niż 50% Portfela Rynku Nieruchomości mogą stanowić nieruchomości biurowe,
  • co najwyżej 50% Portfela Rynku Nieruchomości mogą stanowić pozostałe typy nieruchomości oraz lokat związanych z rynkiem nieruchomości, w szczególności: nieruchomości handlowe, magazynowe oraz mieszkaniowe,
  • nieruchomości mieszkaniowe mogą stanowić nie więcej niż 25% Portfela Rynku Nieruchomości.

Środki niezainwestowane w danym momencie na rynku nieruchomości są inwestowane w bezpieczne, głównie krótkoterminowe papiery dłużne (przede wszystkim Bony Skarbowe).

Regiony inwestycji

Regiony inwestycji Funduszu zostały wybrane zgodnie z poniższymi wytycznymi:

  • nie mniej niż 25% Portfela Rynku Nieruchomości mogą stanowić nieruchomości zlokalizowane w Warszawie i jej okolicach,
  • nie mniej niż 25% Portfela Rynku Nieruchomości mogą stanowić nieruchomości zlokalizowane w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Trójmieście i Szczecinie,
  • do 20% aktywów może być zainwestowane w Czechach i na Węgrzech.

Dane aktualne na dzień 05.11.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: