Fundusze inwestycyjne BPH TFI


Fundusze AIG

BPH FIZ Sektora Nieruchomości

(14-10-2010) Fundusz inwestuje jedynie w stabilne i rokujące zyski nieruchomości. Są to głównie nieruchomości biurowe, centra handlowe i obiekty magazynowe. Odpowiedni dobór nieruchomości do Funduszu dąży do zapewnia stałych przychodów z tytułu długoterminowych umów najmu. Dzięki temu istnieje możliwość osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu, przy umiarkowanym ryzyku wynikającym z charakteru inwestycji.

Informacje o Funduszu
Poziom ryzyka (według BPH TFI) Umiarkowane
Horyzont inwestycyjnygrudzień 2013
(8 lat z możliwością przedłużenia/skrócenia o 2 lata)
Data rozpoczęcia działalności3 sierpnia 2005
Minimalna wpłata1 000 PLN
Pozyskane aktywa332 mln PLN na dzień 3 sierpnia 2005
Aktywa funduszu

414,1 mln PLN na dzień 30 września 2010

Wartość portfela nieruchomości259 mln EUR na dzień 30 września 2010
Osiągnięta stopa zwrotu od początku działalności funduszu do dnia 30.09.201025,3%
Udział poszczególnych rodzajów powierzchni w portfelu funduszu na dzień 30.09.2010– powierzchnia biurowa 61 tys. m2
– powierzchnia usługowa 66 tys. m2
– powierzchnia magazynowa 8 tys. m2

Wskaźnik poziomu zadłużenia do wartości aktywów na dzień 30.09.2010

61%

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BPH TFI Fundusz Inwestycyjny" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: