BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej


Fundusze AIG

BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej

PROFIL INWESTORA:

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

– oczekujących możliwości osiągnięcia zysków, wynikających ze wzrostu cena akcji spółek działających w sektorze budowlanym,

– zainteresowanych dywersyfikacją oszczędności poprzez ich lokowanie na rynkach zagranicznych,

– skłonnych do zaakceptowania ryzyka walutowego oraz ryzyka związanego z rynkiem akcji Europy Wschodzącej,

– akceptujących wysoką zmienność wartości zainwestowanego kapitału włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 lat.

POLITYKA INWESTYCYJNA:

Jest to Subfundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Nie mniej niż 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek prowadzących działalność budowlaną, deweloperską lub hotelarską w Europie Wschodzącej. Pozostałe aktywa lokowane są w instrumenty dłużne.

Dane aktualne na dzień 17.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BPH TFI Fundusz Inwestycyjny" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: