BNP Paribas FIO Stabilnego Wzrostu

BNP Paribas FIO Stabilnego Wzrostu

Subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu należy do grupy funduszy mieszanych. W związku ze znacznym udziałem (średnio 70%) papierów dłużnych w aktywach subfunduszu jest to produkt obarczony zdecydowanie niższym poziomem ryzyka inwestycyjnego od subfunduszy akcyjnych. Stanowi alternatywę dla Klientów poszukujących rozwiązań łączących bezpieczeństwo oferowane przez rynek papierów dłużnych z możliwością osiągnięcia atrakcyjnego zysku na parkietach giełdowych.

Benchmark: 70% Bloomberg EFFAS Bond Indices Poland Govt All > 1 YR + 30% WIG 20
Rekomendowany horyzont inwestycyjny: minimum 3-5 lat
Minimalna wartość pierwszej wpłaty: 200 zł
Minimalna wartość kolejnych wpłat: 100 zł

Subfundusz BNP Paribas FIO Stabilnego Wzrostu jest skierowany do Klientów:

  • poszukujących alternatywy dla tradycyjnych lokat bankowych
  • oczekujących stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie depozytów bankowych
  • zainteresowanych średnio- lub długoterminową inwestycją
  • akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne

Dane aktualne na dzień 27.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: