BNP Paribas FIO Akcji

BNP Paribas FIO Akcji

Subfundusz BNP Paribas Akcji działa od stycznia 2005 roku. Inwestuje środki Uczestników w walory kilkudziesięciu polskich spółek, stanowiąc propozycję dla osób, które chciałyby ulokować swoje oszczędności na rynku akcji, ale brakuje im czasu, wiedzy i doświadczenia, aby samodzielnie dokonywać selekcji atrakcyjnych spółek i dywersyfikować swoją inwestycję.

Tak jak w przypadku każdego funduszu akcyjnego, Inwestor musi liczyć się z okresowymi wahaniami wyceny jednostki uczestnictwa i wysokim ryzykiem inwestycyjnym zwłaszcza w krótkim okresie czasu.

Subfundusz BNP Paribas FIO Akcji jest skierowany do Klientów:

  • oczekujących w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji
  • akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne ze względu na dużą zmienność kursów giełdowych.

Benchmark: WIG 20
Rekomendowany horyzont inwestycyjny: minimum 5 lat
Minimalna wartość pierwszej wpłaty: 200 zł
Minimalna wartość kolejnych wpłat: 100 zł

Dane aktualne na dzień 27.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: