SFIO AGRO Kapitał na Rozwój

SFIO AGRO Kapitał na Rozwój

SFIO AGRO Kapitał na Rozwój dąży do osiągania stabilnych zwrotów z dokonywanych inwestycji. Fundusz inwestuje głównie w obligacje banków spółdzielczych, inne aktywa niepubliczne oraz niewielką część portfela w inwestycje na rynku regulowanym. Taka polityka inwestycyjna ma na celu zapewnienie stałego wzrostu wartości jednostki. Celem funduszu jest ochrona i wzrost kapitału po uwzględnieniu inflacji. Oczekiwana długoterminowa roczna stopa zwrotu z inwestycji Funduszu wynosi 7-8%.

Głównym przedmiotem lokat Funduszu są obligacje wyemitowane przez banki spółdzielcze. Podniesienie poziomu kapitałów własnych pozwala bankom spółdzielczym na intensyfikację akcji kredytowej oraz zapewnia budowanie silnej pozycji na polskim rynku usług bankowych. Coraz szerszy zakres działalności oraz dynamika banków spółdzielczych wpływają na rozwój lokalnego biznesu, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, oraz na tworzenie nowych miejsc pracy.

Dane aktualne na dzień 07.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: