Fundusz AGIO Kapitał PLUS FIO

Fundusz AGIO Kapitał PLUS FIO stworzony został z myślą o Klientach Indywidualnych. Minimalna wpłata do funduszu wynosi 100 PLN. Dzienna wycena zapewnia wysoką płynność inwestycji.

Strategia i polityka inwestycyjna funduszu opiera się na doświadczeniach wyniesionych z zarządzania subfunduszem obligacji korporacyjnych AGIO Kapitał. Fundusz inwestuje w:

  • obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i dużej wiarygodności finansowej,
  • papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa,
  • oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Celem takiej polityki inwestycyjnej jest zapewnienie stałego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa bez krótkoterminowych wahań zainwestowanego kapitału. AGIO Kapitał PLUS jest rekomendowany Klientom oczekującym stóp zwrotu wyższych niż w przypadku lokat bankowych i unikającym ryzyka.

Rekomendowany horyzont inwestycyjny to minimum 12 miesięcy.

Tabela opłat

OpłataAGIO Kapitał PLUS FIO
Opłata manipulacyjna za nabycie (max)1%
Wynagrodzenie za zarządzanie p.a.1,6%
Opłata za umorzeniebrak
Wynagrodzenie od zysku
(zasada high water mark)
10%

Rachunek nabyć

AGIO Kapitał PLUS FIO

Waluta

08 1750 0009 0000 0000 2027 4697

PLN

Dane aktualne na dzień: 19.09.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: