AGIO EGB Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

W dniu 11 marca 2013 roku została podpisana umowa współpracy z EGB Investments S.A., dotycząca utworzenia AGIO EGB Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Nabywcą certyfikatów inwestycyjnych będzie EGB Investments S.A. Zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu zostanie powierzone spółce EGB Investments S.A.

Jest to drugi fundusz zamknięty w ofercie AGIO, utworzony we współpracy z partnerem profesjonalnym.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: