Programy i plany systematycznego oszczędzania


Programy i plany systematycznego oszczędzania

Programy oszczędnościowe:

Grupowe Programy Oszczędnościowe w PKO bp
"Grupowe Programy Oszczędnościowe nie podlegają żadnym specjalnym uregulowaniom prawnym, zaś ich ostateczny kształt zależy tylko i wyłącznie od potrzeb i oczekiwań pracodawcy. Założenia każdego GPO są zawsze indywidualnie ustalane z pracodawcą tak, aby w pełni zrealizować cele przez niego stawiane."

Programy systematycznego oszczędzania:

Program systematycznego oszczędzania w GTFI
"PORTFELE GTFI łączą zalety funduszy pieniężnych, obligacyjnych i inwestujących w akcje. Dzięki odpowiednio dobranym proporcjom optymalizujemy zysk i minimalizujemy ryzyko inwestycyjne. Proponujemy trzy rozwiązania, które są odpowiedzią na najbardziej typowe życiowe sytuacje."

Programy systematycznego oszczędzania w WBK
Pewna Emerytura | Pewny Start Dziecka

Plany systematycznego oszczędzania:

Plan Systematycznego Oszczędzania w PKO/CREDIT SUISSE
"Aby ułatwić systematyczne, długoterminowe oszczędzanie, stworzyliśmy Plan Systematycznego Oszczędzania, który został skonstruowany w taki sposób, że w miarę upływu lat i zgromadzonych przez Ciebie oszczędności opłaty manipulacyjne mogą maleć do zera."

Programy inwestycyjne:

Program inwestycyjny Fortis
"Jest to program inwestycyjny oferowany we współpracy z AEGON Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. (poprzednia nazwa: Nationwide). Obejmuje on portfel funduszy inwestycyjnych w postaci polisy ubezpieczeniowej oraz – opcjonalnie – wysoko oprocentowaną lokatę półroczną w Fortis Bank Polska S.A."

>>> POWRÓT
do strony głównej działu "Fundusze inwestycyjne"

Nota prawna: Przed użyciem strony "Programy i plany systematycznego oszczędzania" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: