Fundusze Nomura


Fundusze Nomura

Nomura Asset Management należy do wiodących podmiotów zarządzających aktywami na rynku japońskim. Historia tego podmiotu sięga do 1959 r., gdy w Japonii założony został fundusz Investment Trust Co., Ltd. (NSIT). W 1981 r. w ramach tej samej grupy kapitałowej powstała spółka Nomura Investment Management Co., Ltd. (NIMCO), która zajmowała się głównie zarządzaniem portfelami klientów instytucjonalnych.

W 1997 r. nastąpiło połączenie NSIT i NIMCO, co dało początek spółce Nomura Asset Management, która obecnie zarządza aktywami o wartości 188 mld dolarów.

W Europie Nomura znana jest przede wszystkim jako podmiot zarządzający portfoliami inwestycji lokowanymi na Dalekim Wschodzie, m.in. na rzecz niektórych europejskich funduszy emerytalnych. Należy jednak podkreślić, że Nomura oferuje również szereg konwencjonalnych funduszy inwestycyjnych, w tym tzw. ETFs (Exchange Traded Funds), czyli funduszy notowanych na giełdach papierów wartościowych.

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych funduszy dostępnych w Polsce

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusze Nomura" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: