Doradztwo asset management


Doradztwo asset management

Nie zawsze posiadanie znacznych środków pieniężnych idzie w parze z wiedzą na temat złożonych mechanizmów podejmowania decyzji inwestycyjnych, dlatego też wiele instytucji finansowych oferuje specjalistyczną usługę o nazwie asset management, która polega na zapewnianiu specjalistycznego doradztwa w zakresie inwestowania środków pieniężnych.

Do wyboru istnieje bardzo wiele strategii inwestycyjnych oraz instrumentów używanych do ich realizacji. W zależności od modelu współpracy możliwa jest obsługa, w której klient podejmuje jedynie wstępną decyzję na temat poziomu ryzyka, a reszta należy już do doradcy – i możliwy jest też aktywny udział klienta w kształtowaniu polityki inwestycyjnej.

Warto pamiętać, że…

Na wniosek klienta firma inwestycyjna świadcząca usługę zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych przekazuje klientowi raporty z wykonania umowy o zarządzanie portfelem maklerskich instrumentów finansowych, które zawierają w szczególności:

1) informacje o składzie portfela klienta i wartości poszczególnych aktywów wchodzących w jego skład, według stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego;

2) informacje o łącznej wartości portfela klienta według stanu na początek i na koniec okresu sprawozdawczego;

3) zestawienie zawartych transakcji i dokonanych inwestycji w ramach zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych tego klienta;

4) wskazanie wysokości poszczególnych opłat i prowizji pobranych w danym okresie sprawozdawczym w ramach zarządzania portfelem klienta oraz tytułów, z jakich zostały pobrane;

5) wskazanie dywidend, odsetek lub innych pożytków z aktywów wchodzących w skład portfela, które w danym okresie sprawozdawczym powiększyły wartość portfela klienta.

>>> POWRÓT
do strony głównej działu "Fundusze inwestycyjne"

Nota prawna: Przed użyciem strony "Doradztwo asset management" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: