Fundusz Legg Mason US Growth and Value Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Legg Mason

Fundusz Legg Mason US Growth and Value Fund

Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek mających siedzibę w USA i notowanych albo na Regulowanym Rynku USA lub na Regulowanym Rynku Kraju OECD.

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne na akcje zwykłe, spółek w szerokiej gamie branżowej. Przy doborze akcji dla tego Subfunduszu Dyrektor Inwestycyjny dąży do aprecjacji kapitału zarówno poprzez niedowartościowane i mające potencjał wzrostowy papiery wartościowe.

Ten Subfundusz inwestuje generalnie w papiery wartościowe dużych, dobrze znanych spółek, ale może również zainwestować część swoich aktywów w papiery wartościowe spółek małych i średniej wielkości. Chociaż ten Subfundusz będzie inwestować przynajmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w akcje zwykle i preferowane spółek mających siedzibę w USA, o różnej kapitalizacji rynkowej, Dyrektor Inwestycyjny może inwestować pozostałą część Aktywów Niepieniężnych (na zasadzie uzupełniającej) w kapitałowe papiery wartościowe poza USA, w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe.

Ten Subfundusz został uruchomiony w dniu 31 stycznia 2001 r.

[źródło: Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg): Skrót Prospektu, Lipiec 2006]

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych funduszy Legg Manson

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Legg Mason US Growth and Value Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: