Fundusz Legg Mason Global Equity Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Legg Mason

Fundusz Legg Mason Global Equity Fund

Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek mających siedzibę i notowanych na dowolnym Rynku Regulowanym w dowolnym kraju na świecie.

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne na akcje zwykłe spółek mających siedzibę na szeregu rynkach, zarówno rozwiniętych jak i rozwijających się, i jest zdywersyfikowany na wiele różnych branż. Subfundusz będzie inwestować przede wszystkim w spółki mające siedzibę na rynkach rozwiniętych, takich jak Kraje OECD.

Chociaż na Dyrektora Inwestycyjnego nie nakłada się żadnych ograniczeń w odniesieniu do kapitalizacji, Subfundusz będzie dążyć do inwestowania przede wszystkim w większe, dojrzałe spółki.

Chociaż ten Subfundusz będzie inwestować przynajmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w akcje zwykle i preferowane spółek mających siedzibę na całym świecie, Dyrektor Inwestycyjny może inwestować pozostałą część Aktywów Niepieniężnych (na zasadzie uzupełniającej) w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe.

Ten Subfundusz został uruchomiony w dniu 4 maja 2001 r.

[źródło: Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg): Skrót Prospektu, Lipiec 2006]

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych funduszy Legg Manson

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Legg Mason Global Equity Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: